Vår behandling och process

Vi har en säker, trygg och effektiv process i vår spindelsanering

Steg 1 - Första kontakt

Lämna kontaktuppgifter. Beskriv er fastighet / objekt

och ert problem med spindlar. Vi återkommer inom ett dygn. 

Steg 2 - Överenskommelse

Vi kommer överens om vad som ska göras. Därefter hittar vi en tid som passar för spindelsaneringen. 

Steg 3 - Sanering

Vi utför spindelsaneringen med ett långtidsverkande medel som ger effekt direkt. 

Besprutningsmedlet

Medlet vi använder bekämpar spindlar, myror, vägglöss, mindre insekter och getingar på ett nytt och innovativt sätt  jämfört med liknande produkter. Detta är en mycket effektiv bekämpning mot spindlar!

Medlet är avsett för sanering av:

 1. Spindlar

 2. Vägglöss 

 3. Krypande insekter (t.ex. kackerlackor) 

 4. Flugor vid vila 

 5. Mindre insekter

 6. Getingar i fritt hängande bon

Fördelar med medlet är:

 • Ej skadligt för människor och djur efter utförd besprutning

 • Utrymmena kan användas direkt efter besprutning

 • Lämnar inga synliga fläckar, lukt eller skadar ytan 

 • Effektivt på alla ytor ex. trä, gips, betong, textil och även porösa material

Vanliga frågor

Är medlet farligt för människor och djur?

 • Medlet är inte farligt för människor och djur. Vi sanera för spindlar.

När kan utrymmena användas? 

 • Utrymmena kan användas direkt efter spindelbekämpningen.

Hur ofta behöver jag sanera?

 • Vi rekommenderar att ni utför spindelbekämpning två år i rad till en början om ni har mycket spindlar nu, sedan vartannat år.

Sanerar ni mot andra skadedjur?

 • Nej, vi sanerar endast mot spindlar. Medlet fungerar även mot myror, gråsuggor, kackerlackor, flugor och vägglöss  

När kan jag putsa fönstrerna?

 • Vi rekommenderar att ni väntar ca. en vecka så att medlet fått ett bra fäste och därigenom uppnår bästa effekt

Kan jag få rut-avdrag?  

 • Nej, skattemyndigheten har inte berättigat rut-avdrag för denna tjänst 

Är ni ett företag?

 • Vi är ett Aktiebolag. Organisationsnumret är 559293-7790

Har ni f-skattesedel? 

 • Vi har F-skattesedel 

Är bolaget försäkrat?

 • Vi har företagsförsäkring i Trygg-Hansa

Tips & Råd