• Marcus Ahlstrand

Svenska spindlar

Uppdaterat: jul 9Runt om i världen finns det över 45.000 kända spindelarter, varav 730 arter i Sverige. I denna artikel kan du läsa om de vanligaste spindelsorterna som finns inomhus och utomhus i Sverige.


I Sverige finns cirka 730 spindelarter men ingen är farlig för människor. Vanliga spindelarter som förekommer inomhus är mindre husspindel, stor husspindel, fettspindel, allmän mörkrumsspindel, bred sektorspindel, harlekinspindel och olika lockespindlar. Spindlar är ryggradslösa leddjur med två kroppssegment, åtta ben och ofta men inte alltid åtta ögon.


Det som kännetecknar spindlar är:

  • Saknar luktsinne.

  • Har dålig hörsel samt saknar antenner.

  • Känner av vibrationer för att få information om omgivningen.

  • De spindlar som är "giftiga" i Sverige känner vi människor oftast inte av det giftet då det är i mycket liten mängd och de flesta inte kan bita igenom vår hud.

I kommande kapitel kan du se bilder och läsa om de vanligaste spindlarna vi har i våra hem här i Sverige. Vill du bli av med spindlarna i ditt hem? Läs vår artikel "5 tips för att bli av med spindlarna".


Vanliga spindlar inomhus & utomhus


Mindre husspindeln , Tegenaria domestica


Denna spindel blir mellan 6-10 mm och är brun och har ett sick-sackmönster på bakkroppens översida. Om den blir störd och retad kan den bitas, vilket är obehagligt men inte farligt för människor. Den kan leva i flera år och förekommer i källare, vindar, ladugårdar osv.


Stor husspindel, Eratigena atrica.


Den stora husspindeln är en av Centraleuropas största spindelarter, där kroppen kan bli upp till 18 mm (!). Färgen är vanligen mörkbrun med tre ljusare fläckar på huvuddelens ovansida.


På bakkroppen har den en ljus mittlinje med sex större fläckar. Benen är upp till dubbelt så långa som kroppen. Hanar kan till och med ha tre gånger så långa ben som kroppen. Den kan leva i flera år och förekommer källare, vindar, ladugårdar osv.


Den stora husspindeln är vanligtvis ganska fredliga och lugna av sig men kan bitas. Vanligtvis ska det inte ge några särskilda symptom mer än ett nyp och lite rodnad men om man är allergisk mot getingar kan det ge ett större utslag.


Fettspindel (klotspindel), Steatoda bipunctata


Denna spindel är mycket vanlig på vindar, i källare och i stugor/uthus. Spindeln är chokladbrun och bakkroppen som har en ljus framkant är ”fettglänsande”. Den spinner ett stormaskigt nät med trådar som går ned mot underlaget. Trådarna är klibbiga nedtill och ska fånga småkryp som springer omkring där. Spindelns ägg är ljusröda och läggs i klumpar om 100 – 150 ägg vilka skyddas av en klibbig kokong.

Allmän mörkrumsspindel (fönsterspindel), Amaurobius fenestralis.


Denna spindel är ljusbrun med en mörk teckning på bakkroppen. Den anlägger gärna sitt nät tryckt mot ett fönsterglas. Det oregelbundna nätet kan även ofta stråla ut från ett hål i muren eller väggen där spindeln gömmer sig. När nätet vibrerar springer spindeln ut för att hämta sitt byte.