top of page
  • Skribentens bildPeter Nilsson

Svenska spindlar

Uppdaterat: 12 feb.Runt om i världen finns det över 45.000 kända spindelarter, varav 730 arter i Sverige. I denna artikel kan du läsa om de vanligaste spindelsorterna som finns inomhus och utomhus i Sverige.


I Sverige finns cirka 730 spindelarter men ingen är farlig för människor. Vanliga spindelarter som förekommer inomhus är mindre husspindel, stor husspindel, fettspindel, allmän mörkrumsspindel, bred sektorspindel, harlekinspindel och olika lockespindlar. Spindlar är ryggradslösa leddjur med två kroppssegment, åtta ben och ofta men inte alltid åtta ögon.


  • Saknar luktsinne.

  • Har dålig hörsel samt saknar antenner.

  • Känner av vibrationer för att få information om omgivningen.

  • De spindlar som är "giftiga" i Sverige känner vi människor oftast inte av det giftet då det är i mycket liten mängd och de flesta inte kan bita igenom vår hud.

I kommande kapitel kan du se bilder och läsa om de vanligaste spindlarna vi har i våra hem här i Sverige. Vill du bli av med spindlarna i ditt hem? Läs vår artikel "5 tips för att bli av med spindlarna".


Vanliga spindlar inomhus & utomhus


Mindre husspindeln , Tegenaria domestica


Denna spindel blir mellan 6-10 mm och är brun och har ett sick-sackmönster på bakkroppens översida. Om den blir störd och retad kan den bitas, vilket är obehagligt men inte farligt för människor. Den kan leva i flera år och förekommer i källare, vindar, ladugårdar osv.


Stor husspindel, Eratigena atrica.


Den stora husspindeln är en av Centraleuropas största spindelarter, där kroppen kan bli upp till 18 mm (!). Färgen är vanligen mörkbrun med tre ljusare fläckar på huvuddelens ovansida.


På bakkroppen har den en ljus mittlinje med sex större fläckar. Benen är upp till dubbelt så långa som kroppen. Hanar kan till och med ha tre gånger så långa ben som kroppen. Den kan leva i flera år och förekommer källare, vindar, ladugårdar osv.


Den stora husspindeln är vanligtvis ganska fredliga och lugna av sig men kan bitas. Vanligtvis ska det inte ge några särskilda symptom mer än ett nyp och lite rodnad men om man är allergisk mot getingar kan det ge ett större utslag.


Fettspindel (klotspindel), Steatoda bipunctata


Denna spindel är mycket vanlig på vindar, i källare och i stugor/uthus. Spindeln är chokladbrun och bakkroppen som har en ljus framkant är ”fettglänsande”. Den spinner ett stormaskigt nät med trådar som går ned mot underlaget. Trådarna är klibbiga nedtill och ska fånga småkryp som springer omkring där. Spindelns ägg är ljusröda och läggs i klumpar om 100 – 150 ägg vilka skyddas av en klibbig kokong.

Allmän mörkrumsspindel (fönsterspindel), Amaurobius fenestralis.


Denna spindel är ljusbrun med en mörk teckning på bakkroppen. Den anlägger gärna sitt nät tryckt mot ett fönsterglas. Det oregelbundna nätet kan även ofta stråla ut från ett hål i muren eller väggen där spindeln gömmer sig. När nätet vibrerar springer spindeln ut för att hämta sitt byte.


Bred sektorspindel, Zygiella x-notata


Denna spindel är normalt gråbrun med ett gråaktigt ekbladsliknande mönster på bakkroppen. Den tillhör hjulspindlarna vilka spinner hjulliknande fångstnät. Sitt namn har den fått för att det cirkelformade nätet har en tom sektor upptill. Signaltråden som löper från centrum av nätet delar sektorn i två delar. Spindeln lägger ett femtiotal i en kokong i vrår och hörn. Ofta täcks kokongen med ett tätt nät av vita trådar.


Hoppspindlar, Salticidae


Hoppspindelfamiljen är med cirka 4 500 arter värdens största spindelfamilj och ca 45 av arterna går att finna i Sverige. De är vanliga i södra och mellersta delarna av landet och man hittar dem ofta på solbelysta stenmurar och husväggar.


Kroppslängden varierar men de är oftast relativt små: 4-7 mm. Framkroppen är ofta rektangulär och benen är korta och kraftiga. Hoppspindeln har åtta ögon, varav fyra är placerade framåt. Med de stora mittersta ögonparet granskar och fixerar spindeln sitt potentiella byte medan de övriga ögonen håller koll på rörelser i dess omgivning.


Flertalet hoppspindlar är kringströvande, dagaktiva jägare. De fångar sina byten genom att smyga fram mot dem för att sedan attackera med ett snabbt hopp. De kan också använda sig av hopp för att förflytta sig.


Harlekinspindel (Sebraspindel), Salticus scenicus


Harlekinspindeln är en hoppspindel som är zebrarandig och jagar sitt byte aktivt. Den smyger sig fram och plötsligt gör den ett språng och landar på sitt byte. När den landat på bytet håller den fast detta med sina kraftiga framben och biter snabbt ihjäl det med sina käkar.


Vargspindel (Trochose ruricola)


Vill du bli av med spindlarna och har provat vanliga knep som:

Prova då att kontakta en seriös firma som har erfarenhet och inte gör ett slarvigt jobb! Det viktigaste är att de tar hela din tomt och fastigheten, inte enbart en del som terrassen eller en sida av fasaden.

Då kommer spindlarna att komma lika fort tillbaka!

コメント


bottom of page